ULTRASZILINA.SK | ,


Štadión pod Dubňom

súčasnosť / história / úspechyštadión / mesto

 

Koncom roka 1908 boli položené základy športového oddielu v Žiline. Prvoradou úlohou bolo vybudovanie ihrísk, najmä futbalových a tenisových. V začiatkoch sa hrávalo iba na trávnatej ploche s dvoma bránami, avšak v roku 1925 prišla veľká povodeň a nebyť obetavosti a darom žilinských priaznivcov, šport v Žiline by asi zanikol. Vďaka nim boli upravené ihriská a začalo sa s budovaním prvej drevenej tribúny.


V roku 1940 sa začalo budovanie futbalového štadióna, na jar v roku 1941 bola dokončená výstavba trávnatej plochy, atletickej dráhy a podstatnej časti tribúny. Medzi iniciátorov tejto stavby patril Vojtech Závodský, ktorému vďačíme aj za vybudovanie hokejového štadióna v našom meste.Prvý zápas, ktorý sa uskutočnil na novom štadióne, odohrali futbalisti ŠK Žilina 10. 08. 1941 s mužstvom AC Sparta Považská Bystrica s výsledkom 3:0. Rekord v návštevnosti padol v roku 1953, keď medzinárodný zápas vybranej jedenástky Slovenska s Dynamom Moskva sledovalo 25 000 divákov.


Až do roku 2002 tvorili štadión iba dve tribúny, západná a východná, za bránkami bolo obľúbené státie. Ziskom prvého majstrovského titulu a účinkovaním v predkole Ligy majstrov, muselo dôjsť k jeho prestavbe. Vybudovalo sa umelé osvetlenie, ktoré vzhľadom na malú výšku tribún nemohlo byť riešené prostredníctvom rampy, ako je to v súčasnosti na väčšine moderných štadiónov. Súčasne s budovaním osvetlenia bola riešená i rekonštrukcia tribún a vybudovanie miest na sedenie pre všetkých návštevníkov štadióna, keď miesta na státie za bránami nahradila južná a severná tribúna, ktoré boli nekryté.Veľká rekonštrukcia štadióna prišla v roku 2006. Všetko to začalo rozšírením severnej a západnej tribúny, pokračovalo vymenením trávnika, pod ktorým už bolo nainštalované vyhrievanie. V roku 2008 sa rozšírila aj južná tribúna a moderná veľkoplošná obrazovka s časomierou sa presunula do rohu, medzi južnú a západnú tribúnu. Celá rekonštrukcia sa skončila v septembri 2009, kedy bola daná do prevádzky aj zrekonštruovaná východná tribúna. Náš štadión sa môže pochváliť aj kaplnkou, ktorá sa nachádza medzi južnou a východnou tribúnou a bola vybudovaná a posvätená v roku 2009.


Výsledkom celkovej prestavby je krytý štadión, ktorý sa stal najmodernejším stánkom na Slovensku a tiež ako jediný spĺňa kritéria UEFA na usporiadanie medzinárodných futbalových zápasov.

 

Posledná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2015 a jej súčasťou bolo predĺženie západnej tribúny k južnej a východnej tribúny k severnej. Rovnako sa opláštila severná tribúna, na ktorej je od roku 2013 umiestnený sektor hostí.


 

Celková kapacita štadióna je 11 313 miest na sedenie. Z toho: V.I.P. 1607 miest, biznis boxy 128 miest, prezidentská lóža 20 miest, novinári a TV komentátori 102 miest (s možnosťou rozšírenia na 140 miest), imobilní diváci 40 miest a sektor pre divákov hostí 596 miest.


 

Západná tribúna

Kapacita západnej tribúny je 3 329 miest na sedenie, z toho biznis boxy 80 miest, V.I.P. 752 miest, prezidentská lóža 20 miest, novinári a TV komentátori 102 miest a imobilní diváci 40 miest (9 diváckych sektorov – A, B, C, D, E, BI-VIP, BII-VIP, C-VIP, 6 biznis boxov a novinársky sektor). Tribúna má dva bufety. Jeden pre sektory A a B, a jeden pre sektory C, D, E. VIP sektory a biznis boxy majú vlastné zázemie pre občerstvenie.

Východná tribúna

Kapacita východnej tribúny je 3 579 miest na sedenie, z toho V.I.P. 855 miest (9 diváckych sektorov – A, B, C, D, E, F, B-VIP, C-VIP, D-VIP). Okrem nich je na tribúne TV štúdio umiestnené v strede tribúny v hornej časti. Tribúna má dva bufety. Jeden pre sektory A,B, C a jeden pre sektory D, E, F. VIP sektory majú vlastné zázemie pre občerstvenie.

Južná tribúna

Kapacita južnej tribúny je 2 232 miest na sedenie v štyroch diváckych sektoroch – A. B, C, D, z toho tri biznis boxy majú 48 miest. Tribúna má dva bufety. Jeden pre sektory A,B a jeden pre sektory C,D. Biznis boxy majú vlastné zázemie pre občerstvenie.

Severná tribúna

Kapacita severnej tribúny je 2 170 miest na sedenie. Tribúna má 4 divácke sektory – A, B, C, D. Sektor D je vyhradený pre divákov hostí. Jeho kapacita je 596 miest. Tribúna má dva bufety, jeden pre sektory A,B,C a zvlášť pre hosťovský sektor D.

Miesta pre imobilných divákov

Miesta pre imobilných divákov sú situované na západnej tribúne v sektore A. Sú bezbariérovo prístupné pre vozíčkárov (aj pre elektrické vozíky) a majú k dispozícii samostatné WC určené len pre imobilných divákov. Občerstvenie je možné na požiadanie zabezpečiť donáškou z bufetu prostredníctvom usporiadateľskej služby. Prístupová trasa k sektoru je po ulici Športová od hotela Holiday Inn pred západnú tribúnu. Vchod do sektoru je umiestnený vpravo na konci tribúny.

Sektor pre divákov hostí

Sektor má kapacitu 596 divákov. Je umiestnený na severnej tribúne a má označenie ST-D. Prístup k sektoru pre peších je z ulice Ľavobrežná a následne podchodom pod severnou tribúnou. Vstupné turnikety sú na konci podchodu. Pred sektorom je parkovacia plocha pre autobusy a autá divákov hostí. Vjazd na parkovaciu plochu je taktiež z ulice Ľavobrežná.


 

 


 

 

Osvetlenie:

1. tréning – 200 luxov

2. priateľské zápasy – 500 luxov

3. majstrovské stretnutia – 1000 luxov

4. medzinárodné zápasy s TV prenosom – 1400 luxov

 

zdroj: mskzilina.sk