ULTRASZILINA.SK | ,


Znenie dohody a vstupné na Trnavu
Streda, 17.November 2010  19:57

zilinski_fanatici

ŽILINA – Vďaka podpísanej dohode medzi klubom MŠK Žilina a OZ Žilinskí Fanatici budú mať členovia združenia možnosť zakúpiť si lístok na zápas proti Spartaku Trnava v novej cene 2,5€. O systéme aj podmienkach sa dozviete v článku, rovnako pre všetkých členov združenia zverejňujeme plné znenie dohody.  

 
Členovia OZ budú mať po novom vstupné na zápasy domácej ligy na severnú tribúnu za 2,5€. Keďže do soboty musíme odovzdať zoznam členov, podľa ktorého nám klub vydá lístky, máte možnosť do piatka 19.11. poslať prihlášku do OZ a zaplatiť členské. Dopredu však upozorňujeme, že sa vám neoplatí nahlasovať sa do združenia, ak vám ide iba o výhody! Byť fanatikom by malo pre každého znamenať byť najmä aktívnym členom ultras, chodiť na domáce aj vonkajšie zápasy a pomáhať pri tvorbe choreografií a tak ďalej.
 
Členovia OZ Žilinskí Fanatici nebudú na severnú tribúnu odteraz potrebovať klubovú kartu. Spôsob distribúcie lístkov pre členov zverejníme s dostatočným časovým predstihom tu na stránke.
 
  
Dohoda o spolupráci medzi futbalovým klubom MŠK Žilina a občianskym združením Žilinskí Fanatici
 
Povinnosti MŠK Žilina
 

1. klub pre OZ vyčlení sektor na ST a zabezpečí predpredaj lístkov pre členov OZ do tohto sektora (podľa možností klubu),
2. MŠK Žilina odovzdá lístky oproti podpisu a platbe štatutárnym zástupcom OZ alebo poverenému členovi podľa dohodnutého času s hl. usporiadateľom (osobou zodpovednou za predaj lístkov na zápasoch vonku),
3. cena vstupenky na stretnutia Corgoň ligy pre sezónu 2010/11 bude pre členov OZ na domáce stretnutia 2,50€, na medzinárodné stretnutia poskytne MŠK OZ primeranú zľavu, ale už nie na túto jeseň LM (klub upresní primeranú zľavu), aké % z cien pre permanentkárov budú platiť členovia OZ za tieto medzinárodné zápasy,
4. MŠK sa zaviaže pred začiatkom nasledujúcej sezóny zverejniť výšku zliav z cien vstupeniek na jednotlivé fázy európskych pohárov, slovenského pohára a Corgoň ligy pre členov OZ, permanentkárov aj držiteľov klub kariet MŠK,
5. MŠK vyvinie max. úsilie na zabezpečenie bezpečnosti svojich fanúšikov v sektore hostí u súperov,
6. MŠK zruší povinnosť mať klubovú kartu pre členov OZ (na severnú tribúnu a zápasy vonku),
 
 
Povinnosti občianskeho združenia „Žilinskí Fanatici“
 
1. OZ zverejní mená svojich štatutárnych zástupcov,
2. OZ písomne oznámi mená členov klubu MŠK Žilina,
3. OZ bude mať limitovaný max. počet 500 členov,
4. zmeny v členskej základni bude OZ písomne oznamovať klubu (dva razy do mesiaca),
5. štatutárny zástupca pošle mailom hlavnému usporiadateľovi, alebo osobe zodpovednej za predaj lístkov na zápasoch vonku, mená členov, ktorí sa zúčastnia na stretnutiach doma alebo vonku (v časovom predstihu podľa dohody s ním),
6. OZ sa zaviaže, že bude povzbudzovať a podporovať hráčov počas stretnutí, nebude ich urážať a demotivovať a to ani v čase ,keď sa im nebude dariť a na povzbudzovanie použije dovolené spôsoby a predmety,
7. OZ sa zaviaže, že po vzájomnej dohode s MŠK vylúči zo svojich radov a nebude kupovať lístky pre osoby, ktoré porušia platný návštevný poriadok štadióna MŠK Žilina a návštevný poriadok v sektore hostí vonku,
8. OZ sa zaviaže, že bude spolupracovať s klubom pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na ST a vonku v sektore hostí, a bude aktívne vyvíjať snahu na zamedzenie poškodzovania majetku MŠK a porušovanie návštevného poriadku osobami, ktoré sa budú nachádzať na ST alebo vonku v sektore hostí,
 
Spoločné ustanovenie
 
1. obe strany (MŠK aj OZ ŽF) môžu od tejto dohody okamžite odstúpiť v prípadoch, keď si druhá strana nebude plniť svoje záväzky. 
 
 


 
Takže už len stručne, 28.11. KAŽDÝ NA SEVER!!!

 
Diskusia
Pre prídávanie príspevkov musíte byť prihlásený. V prípade že účet nemáte vytvorený, založiť si ho môžete tu.