ULTRASZILINA.SK | ,


Občianske Združenie Žilinskí Fanatici informuje
Utorok, 7.Február 2012  22:51

ŽILINA - Oficiálne vyjadrenie Občianskeho Združenia Žilinskí Fanatici (ďalej len „OZ ŽF“) k zrušeniu dohody o spolupráci medzi ním a futbalovým klubom MŠK Žilina a.s. (ďalej len „klub“) k 1.1.2012. Vyjadrenie obsahuje reakciu na neopodstatnené obvinenia klubu voči OZ ŽF v oficiálnom prehlásení na internetovej stránke klubu z 30.1.2012.

 

 

Klub svojím vyhlásením zavádza, keď tvrdí, že OZ ŽF porušilo vzájomnú dohodu v nasledovnom:

 

a)  Bod 6 sekcie  „Povinnosti občianskeho združenia „Žilinskí Fanatici“ združenie zaväzoval jeho členov povzbudzovať a podporovať hráčov dovolenými spôsobmi a predmetmi. Klub pripisuje zodpovednosť OZ ŽF za použitie pyrotechniky na zápasoch s Trenčínom a Trnavou. Avšak, žiaden člen združenia nebol počas trvania dohody obvinený z porušenia návštevného poriadku klubu, tobôž v súvislosti s používaním pyrotechniky. Tento fakt vylučuje akúkoľvek zodpovednosť OZ ŽF za dané incidenty. 

 

b)  Bod 7 sekcie „Povinnosti občianskeho združenia „Žilinskí Fanatici“  zaväzoval OZ ŽF vylúčiť zo svojich radov osoby, ktoré porušia návštevný poriadok klubu doma či vonku, čím prebralo formálnu zodpovednosť za všetkých svojich členov. Je nutné podotknúť, že na zápas v Trenčíne OZ ŽF nepredalo žiaden lístok do sektoru hostí, preto nemohlo zodpovedať za osoby prítomné v sektore hostí.

 

c)  Bod 8 sekcie „Povinnosti občianskeho združenia „Žilinskí Fanatici“ zaväzoval OZ ŽF spolupracovať s klubom v zabezpečení poriadku na Severnej tribúne. V pohľade klubu bol tento bod porušený v domácom zápase s Trnavou. Zástupcovia OZ ŽF po zápase kontaktovali vedenie klubu, cez bezpečnostného pracovníka, so záujmom stretnutia a vzájomného dialógu tak, ako mu to ukladala dohoda. Klub stretnutie, tak ako v mnohých iných prípadoch, odmietol, čím v našom názore rezolútne odmietol vecné a objektívne riešenie veci.

 

 

OZ ŽF ďalej vyhlasuje, že:

 

a)  Klub porušil bod 4 sekcie „Povinnosti MŠK Žilina“, ktorý ho zaväzoval zverejniť  výšku zliav z cien vstupeniek na jednotlivé fázy európskych pohárov, slovenského pohára a Corgoň ligy pre členov OZ, permanentkárov a držiteľov „klub kariet“, na čo bol opakovane upozornený zástupcami OZ ŽF. Napriek tomu, že klub nápravu nevykonal a námietky ignoroval, sme toto porušenie dohody neprezentovali verejne.

 

b)  Klub nepriamo porušil bod 5 sekcie „Povinnosti MŠK Žilina“, ktorý ho zaväzoval zabezpečiť bezpečnosť fanúšikov v sektoroch hostí. Počas stretnutí v Dubnici, Nitre, Banskej Bystrici, Trnave a vo finálovom zápase Slovenského Pohára klub zlyhal v zabezpečení elementárnych potrieb (napr. pitná voda) pre všetkých fanúšikov MŠK Žilina, čo považujeme za maximálne nekorektné a ohrozujúce zdravie fanúšikov.

 

c)  Na základe vyššie uvedeného odmietame akékoľvek obvinenia a zodpovednosť z porušenia dohody a považujeme krok klubu za ďalší nástroj vyháňania fanúšikov z tribún.

 

 

____________________

  

 

Z nášho subjektívneho pohľadu klub počas trvania dohody nezmenil prístup k fanúšikom a okrem zníženého vstupného pre členov OZ ŽF nevytvoril žiadne podmienky pre zlepšenie fanúšikovských podmienok a rozšírenie diváckej základne v Žiline. Majiteľ klubu, menovite p. Jozef Antošík, sa so zástupcami OZ ŽF počas trvania dohody odmietal stretnúť a vypočuť ich názory a nápady. Nosná myšlienka dohody (nielen písomnej) nebola teda nikdy naplnená, respektíve sme snahu klubu naplniť ju nezaregistrovali. Naopak, vnímali sme neustále obmedzenia a kriminalizáciu členov OZ ŽF (všetci členovia OZ ŽF sú bezúhonné osoby), čoho výsledkom je aj predpojaté zrušenie dohody bez akéhokoľvek racionálneho podloženia faktov.

 

 

Príkladnú komunikáciu vo vzťahu klub-fanúšik pociťujeme napríklad

zo strany klubu MsHK Žilina, ktorá je v porovnaní s „profesionálnym“

klubom MŠK Žilina na diametrálne odlišnej úrovni, napriek menším

finančným či iným možnostiam. Vedenie MsHK Žilina je priamym 

dôkazom toho, že keď sa chce, tak sa dá.

 

 

„Gesto vďaky“ zo strany klubu vnímame ako výsmech, nakoľko zrušením dohody a povinným znovu zavedením „klub kariet“ na Severnú tribúnu sa dostávame do situácie spred dvoch rokov. Fanúšikovia zo Severnej tribúny sú povinnými registráciami (ktoré obsahujú poskytnutie všetkých osobných údajov) opäť obmedzovaní a diskriminovaní voči divákom ostatných tribún, na ktoré nie sú „klub karty“ povinne zavedené. Naviac proklamovaný argument pre ich zavedenie – bezpečnosť, bola prioritná vec na ligových zápasoch s návštevnosťou cca 500 divákov na ST, no pri lukratívnych pohárových zápasoch išla na úkor biznisu bokom a prednosť dostal zárobok na vstupnom. Karta bola dočasne nepovinná. Predaj vstupeniek, ako aj navýšenie ich cien, komplikuje predaj mladším fanúšikom, ktorých zastrešujeme, ale najmä mimo žilinským, tzv. „cezpoľným“, fanúšikom, čo odmietame. Hájime názor rovnosti a pokiaľ budú podmienky znemožňovať prístup na štadión komukoľvek, odmietame z pocitu solidarity navštevovať domáce zápasy MŠK Žilina.

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽILINSKÍ FANATICI
Diskusia

510 768 príspevkov k článku “Občianske Združenie Žilinskí Fanatici informuje”

Stránky: « 1 … 20421 20422 20423 20424 20425 20426 20427 20428 20429 20430 [20431]

 1. Napísal Matthewle, 11. Február 2023 0:07:

  Техническая оптимизация: улучшение технических элементов сайта, таких как скорость загрузки, удобство для мобильных устройств и общее удобство для пользователей.
  По окончании исполнения этих шагов оптимизации поисковые системы используют методы для определения релевантности и качества веб-сайта. Методы учитывают разные факторы ранжирования, такие как актуальность и качество контента, структура веб-сайта и навигация, и сила его профиля обратных ссылок.

  https://tudavam.ru – Seo продвижение топ

  Thumb up 0 Thumb down 0


 2. Napísal Nathanug, 12. Február 2023 17:37:

  Поисковая оптимизация (SEO) — это процесс оптимизации веб-сайта для повышения его видимости и рейтинга в поисковых системах, таких как Google, Bing и Yahoo. Цель SEO — привлечь органический (бесплатный) трафик на сайт со страниц результатов поисковых систем (SERP).
  [url=https://tudavam.ru]Продвижение топ 3[/url]

  Thumb up 0 Thumb down 0


 3. Napísal Shawntrous, 12. Február 2023 19:35:

  Чтобы повысить рейтинг веб-сайта, поисковые системы используют сложные алгоритмы, учитывающие сотни факторов ранжирования. Эти факторы ранжирования включают качество и актуальность контента, структуру веб-сайта, пользовательский опыт и профиль обратных ссылок.
  [url=https://tudavam.ru]Продвижение яндекс топ[/url]

  Thumb up 0 Thumb down 0


 4. Napísal Shawnmbh, 12. Február 2023 21:09:

  SEO включает в себя оптимизацию различных элементов веб-сайта, включая его содержание, структуру и технические аспекты. Это включает исследование и анализ ключевых слов, оптимизацию на странице (например, теги заголовков, метаописания, теги заголовков и структуру URL) и оптимизацию вне страницы (например, создание ссылок и продвижение в социальных сетях).
  Сео продвижение топ

  Thumb up 0 Thumb down 0


 5. Napísal Shawnfkm, 12. Február 2023 21:46:

  Наконец, электронный маркетинг предлагает компаниям возможность отслеживать и измерять успех своих кампаний. С помощью таких инструментов, как показатели открытий и рейтинг кликов, компании могут определять эффективность своих кампаний и принимать решения о будущих кампаниях на основе данных.
  В заключение, электронный маркетинг — это экономичный и высокоэффективный метод привлечения клиентов и стимулирования продаж. Выстраивая отношения с клиентами, повышая узнаваемость бренда и предлагая возможность отслеживать и измерять успех, электронный маркетинг является важным компонентом любой всеобъемлющей стратегии интернет-маркетинга.
  Топ один продвижение

  Thumb up 0 Thumb down 0


 6. Napísal Shawnewd, 12. Február 2023 22:23:

  Целью SEO есть улучшение рейтинга сайта на страницах результатов поисковых систем, повышение его видимости и привлечение органического (неоплачиваемого) трафика на сайт. Это долговременная стратегия, которая требует постоянных соблюдения и усилий передовых практик, а также тенденций и постоянного обновления

  Сео продвижение топ

  Thumb up 0 Thumb down 0


 7. Napísal Shawnjex, 12. Február 2023 23:00:

  Целью SEO является улучшение рейтинга сайта на страницах результатов поисковых систем, увеличение его видимости и привлечение органического (неоплачиваемого) трафика на веб-сайт. Это долгосрочная стратегия, которая требует постоянных соблюдения и усилий передовых практик, а также тенденций и постоянного обновления

  Яндекс топ продвижение

  Thumb up 0 Thumb down 0


 8. Napísal Shawngck, 13. Február 2023 0:14:

  Комплексное продвижение – это метод продвижения, который включает в себя использование различных маркетинговых средств, таких как SEO, SEM, SMM, контент-маркетинг и другие продвижение в социальных сетях, директ-маркетинг, классические методы рекламы и пр. Комплексное продвижение позволяет достичь наилучших результатов по достижению целевой аудитории.
  Продвижение яндекс топ

  Thumb up 0 Thumb down 0


 9. Napísal Shawnwqp, 13. Február 2023 0:53:

  Основы SEO продвижения включают в себя улучшение качества и оптимизацию веб-сайта, использование тактик поискового маркетинга и привлечение клиентов через социальные медиа. Для начала рекомендуется провести аудит веб-сайта и контента. Кроме того, вам следует внести изменения в структуру сайта и оптимизировать код HTML, а также создавать качественный контент, привлекать ссылки и управлять репутацией бренда. Вы также можете привлечь посетителей и увеличить объем потока трафика посредством интернет-маркетинга и рекламы.
  [url=https://tudavam.ru]Продвижение топ яндекса[/url]

  Thumb up 0 Thumb down 0


 10. Napísal Matthewle, 15. Február 2023 5:06:

  Продвижение в топ – это активная маркетинговая кампания, направленная на поднятие доменного имени или веб-сайта в рейтинге результатов поиска. Она включает в себя продвижение сайта через социальные сети, улучшение качества контента и обработку кода HTML, а также маркетинговые кампании, такие как поисковое продвижение, платные ссылки и социальное маркетинг. Таким образом, продвижение в топ позволяет веб-сайту получить больше трафика и привлечь больше посетителей.
  [url=https://tudavam.ru]Продвижение сайта топ[/url]

  Thumb up 0 Thumb down 0


 11. Napísal Nathanug, 15. Február 2023 10:07:

  Электронный маркетинг — очень эффективный метод привлечения клиентов и стимулирования продаж. Отправляя целевые и релевантные сообщения в целевой список адресов электронной почты, компании могут строить отношения с клиентами, повышать узнаваемость бренда и стимулировать продажи.
  Продвижение москва топ

  Thumb up 0 Thumb down 0


 12. Napísal Matthewle, 20. Február 2023 12:40:

  Оптимизация в социальных сетях: социальные сети — это мощный инструмент для повышения узнаваемости бренда и привлечения трафика на веб-сайт. Оптимизация присутствия веб-сайта в социальных сетях, включая привлечение подписчиков и обмен высококачественным контентом, может улучшить видимость веб-сайта в поисковых системах.
  [url=https://tudavam.ru]Продвижение топ москва[/url]

  Thumb up 0 Thumb down 0


 13. Napísal Shawnfkm, 21. Február 2023 8:10:

  Интернет-маркетинг является важнейшим компонентом любой современной маркетинговой стратегии. Используя комбинацию упомянутых выше методов, компании могут охватить более широкую аудиторию, повысить узнаваемость бренда и стимулировать продажи.
  Продвижения в топ

  Thumb up 0 Thumb down 0


 14. Napísal Shawnjex, 21. Február 2023 8:36:

  Поисковая оптимизация Сео работает путем оптимизации различных элементов сайта, чтобы сделать его более привлекательным для поисковых систем и улучшить его рейтинг на страницах результатов поисковых систем (SERP). Процесс SEO включает в себя следующие этапы:
  Исследование и анализ ключевых слов: определение ключевых фраз и слов, связанных с бизнесом, продуктами либо услугами, каковые продвигает сайт.
  Оптимизация на странице: оптимизация содержимого и структуры сайта для включения целевых ключевых слов, например, их включение в теги заголовков, метаописания, теги заголовков и структуру URL.

  Продвижение топ 3

  Thumb up 0 Thumb down 0


 15. Napísal Shawnwru, 21. Február 2023 8:50:

  Техническая оптимизация: улучшение технических элементов веб-сайта, таких как скорость загрузки, удобство для мобильных устройств и неспециализированное удобство для пользователей.
  По окончании исполнения этих шагов оптимизации поисковые системы используют методы для определения релевантности и качества сайта. Методы учитывают разные факторы ранжирования, такие как актуальность и качество контента, структура навигация-и веб сайта, и сила его профиля обратных ссылок.

  Продвижение топ москва

  Thumb up 0 Thumb down 0


 16. Napísal Shawngck, 21. Február 2023 9:03:

  Для успешного продвижения в топ важно учитывать следующее: создание качественных контента с полезными информационными ресурсами, постоянное обновление и активное участие в социальных сетях, оптимизация позиционирования сайта, отслеживание статистики, также необходимо иметь качественный продукт или услугу и быть готовым постоянно улучшать своё предложение.
  [url=https://tudavam.ru]Топ продвижение товара[/url]

  Thumb up 0 Thumb down 0


 17. Napísal Shawnwqp, 21. Február 2023 9:17:

  Поисковая оптимизация Сео работает методом оптимизации разных элементов сайта, дабы сделать его более привлекательным для поисковых систем и улучшить его рейтинг на страницах результатов поисковых систем (SERP). Процесс SEO включает в себя следующие этапы:
  Исследование и анализ ключевых слов: определение ключевых слов и фраз, которые связаны с бизнесом, продуктами либо услугами, которые продвигает веб-сайт.
  Оптимизация на странице: оптимизация содержимого и структуры сайта для включения целевых ключевых слов, к примеру, их включение в теги заголовков, метаописания, теги заголовков и структуру URL.

  [url=https://tudavam.ru]Топ продвижение[/url]

  Thumb up 0 Thumb down 0


 18. Napísal Shawnewd, 10. Marec 2023 10:03:

  Веб-маркетинг — это стратегия использования нета чтобы продвижения коммерциала чи продукта. Спирт подсоединяет на себя разные технологии равно технологические процессы, каковые смогут находиться использованы чтобы привлечения да вербования посетителей, а также чтобы вербования клиентов.

  Некоторые изо наиболее общераспространенных способов веб-маркетинга:

  Сверхоптимизация отыскивания клиентом (SEO) – это эпидпроцесс сайта подобным ролью, чтоб он был лучше презентабелен в течение кабинете Google.

  Контекстуальная реклама (PPC) – это штамп рекламы, что в течение рекламодателе выплачивает согласен сколько) (на брата клик по его рекламе. Через слово утилизируется в течение качестве аргумента в течение полезность SEO.

  Телемаркетинг через электрическую почту (E-mail Marketing) – этто экспедиция рекламных отчетов числом электронной почте чи по почте для клиентов
  как посмотреть ссылку на профиль инстаграм

  Thumb up 0 Thumb down 0


Stránky: « 1 … 20421 20422 20423 20424 20425 20426 20427 20428 20429 20430 [20431]

Pre prídávanie príspevkov musíte byť prihlásený. V prípade že účet nemáte vytvorený, založiť si ho môžete tu.